2009. november 26., csütörtök

Híres latin mondások, amelyek szállóigévé váltak

Alea iacta est (latin) - A kocka el van vetve. Állítólag Julius Caesar mondta, amikor átlépte a Rubicon folyót.
Aquila non captat muscas (latin) - A sas nem fog legyeket, vagyis bölcs ember nem foglalkozik apróságokkal.
Bis dat, qui cito dat (latin) - Kétszer ad, ki gyorsan ad, vagyis legyen gyors a segítség.
Carpe diem (latin) - Szakaszd le a napot, azaz használd jól, mert az élet rövid.
Cherchez la femme (francia) - Keresd az asszonyt, mint bűnös tettek előidézőjét. Dumas-tól származó idézet.
Chevalier de la triste figure (francia) - Búsképű lovag (Don Quijote gúnyneve) Olyan emberre mondják, aki úrnak szeretne látszani.
Cogito, ergo sum (latin) - Gondolkodom, tehát vagyok. Descartes filozófus tétele.
Dictum factum (latin) - Mondva, csinálva, vagyis úgy történt, ahogy mondták.
Divide et impera (latin) - Oszd meg és uralkodj. Állítólag XI. Lajos francia királytól származik a mondás, mely szerint a népet ellentétes pártokra kell szakítani, így könnyebb uralkodni felettük. 
Dolce far ninente (olasz) - Édes semmittevés.
Dum spiro, spero - Amíg élek, remélek.
Ecce homo (latin) - Íme az ember. Pilátus szavai, amikor Jézust megmutatták a tömegnek töviskoronával a fején.
Errare humanum est. (latin) - Tévedni emberi dolog.
Et tu mi fili Brute? (latin) - Te is fiam, Brutus? Caesar szólt így nevelt fiához, amikor látta, hogy az életére tör.
Fiat lux! (latin) - Legyen világosság! Isten szavai a világ teremtésekor.
Fortuna caeca est (latin) - A szerencse vak.
Gaudeamus igitur (latin) - Örüljünk tehát. Régi diákdal beveztő szavai.
Historia est magistra vitae (latin) - A történelem az élet tanítómestere.
Homo homini lupus (latin) - Ember embernek fakasa, vagyis az ember a legnagyobb ellensége saját embertársának. Plautustól származó idézet.
Homo proponit, Deus disponit (latin) - Ember tervez, Isten végez.
Horribile dictu (latin) - Mondani is szörnyű.
In aeternum (latin) - Örökre.
In medias res. (latin) - A dolgok közepébe vágni, azaz rögtön a lényegre térni. Horatius: Ars poetica
In nuce (latin) - Dióhéjban, röviden.
La donna é mobile. (olasz) - Az asszony ingatag. Verdi: Rigolettó egyik áriájából származik.
L'art pour l'art (francia) - Művészet a művészetért, azaz ne évényesüljön benne más, csak a művészeti szempont.
L'état c'est moi (francia) Az állam én vagyok. Állítólag XIV Lajos mondta.
Margaritas ante porcos (latin) - Gyöngyöket sertések elé (ne szórjatok), vagyis tudatlan emberek előtt ne beszéljünk olyan dolgokról, amelyeket úgysem értenek meg.
Nemo est propheta in patria (latin) - Senki sem próféta a saját hazájában (Máté evangéliuma)
Nil novi sub sole (latin) - Nincs új a nap alatt.
Noblesse oblige (francia) - A nemesség kötelez.
Omnia vincit amor (latin) - A szerelem mindent legyőz. Vergilius-idézet.
Panem et circenses. (latin) - Kenyeret és cirkuszt.
Resquiescat in pace (latin) - Nyugodjék békében. Sírköveken gyakran használt felirat (R.I.P.)
Sinite parvulis venire ad me (latin) - Engedjétek hozzám jönni a kisdedeket. Jézus szavai.
Tabula rasa (latin). - Tiszta, üres lap. Átvitt értelemben a fennálló helyzet megszüntetése.
Vade in pace (latin) - Távozz békében. Gyóntató szavai feloldozás után.
Veni, vidi, vici (latin) Jöttem, láttam, győztem. Caesartól származik.
Verba volant, scripta manent (latin) - A szó elszáll, az írás megmarad.

4 megjegyzés: